No More Lies. V Gotham City právě začínají popravy politické garnitury. Krvavý teror s černou lepící páskou, trhavé zvuky, těžkopádné sípání a poslední vzdechy na luxusní kůži. Kameraman Greig Fraser svítí místo činu úchvatně intimně a přitom zlověstně. Šero — světlo — temnota.

Nacházíme se ve stylovém antikvariátu na pomezí minulosti a současnosti, kdesi v bezčasí, které svou formou i náplní připomíná stylizovaný realismus David Finchera — včetně hutné atmosféry budované na všudypřítomném pocitu nebezpečí v krytu pološera i na dokonale zformované mizanscéně se smyslem pro sebemenší stylotvorné detaily.*

Neo-noir vévodí úvodní sekvenci startující detektivní zápletku. Kriminalisté v čele s…


©Aaron Parsons / The Independent

So who you gonna call? A beautiful audiovisual memory from Arctic Monkeys’ stunning gig at the London’s finest cathedral of culture will support War Child UK.

Imagine all the people inside the Italianate-futuristic colosseum, levitating and raving on the timeless sound flowing from the legendary Tranquillity Base Hotel & Casino. On June 7, 2018, Arctic Monkeys smashed the time and space with their glorious set at London’s iconic Royal Albert Hall. Now, they’re pushing the whole act to another level of blessing, releasing a gleaming live record from the memorable night to support the vital work of War Child UK.


O marketingové kampani aktuálního kolosu Christophera Nolana. Snění o symetrii, padnoucím obleku, lesku a bídě jednoho fontu a především o dopisu pro tvrdohlavého cyklistu z Washingtonu.

Čas běží. Už první teaser poster s čerstvě spuštěnými webovkami k filmu ctí přísný minimalismus a lásku k architektonické symetrii, hned při prvním pohledu je bez jakékoliv další audiovizuální zkušenosti evidentní, že Nolanův nový projekt bude „mindfuck puzzle“ ve stylu Inception.

Evoluce pokračuje v geometrické krasojíždě v momentě releasu prvního brilantního video-teaseru s úvodním plakátem, který je sám o sobě odhalením hlavního Protagonisty. …


“I used to think that my life was a tragedy. But now I realize, it’s a comedy.” - Arthur Fleck

Arthur’s macabre dance creates a compulsive smile which reflects all the pain, dissemblance and consuming disharmony of today’s society, exactly in the same powerful way as Joker the movie itself does. This sinister graphic piece was created by Aleksander Walijewski, a Polish-based graphic designer, who crafted it for the first time in April 2019, influenced just by the first trailer for the film.

“I was really fascinated with the portraiture of Joker in the first trailer. I watched it a…


His name is Neil Krug. You can admire his cool fashion eye or the stunning works with liquid and sharp mountains surrounded by astonishing sky. He uses hyperrealism to remake our reality into colourful surrealistic dreams. Just have a look at the brand new artwork for Tame Impala’s new album with a beautiful name The Slow Rush — in Kevin Parker’s words, a “deep dive into the oceans of time.”

It’s not just a desert fantasy reminding us of the best record sleeves by the legendary Storm Thorgerson. In its core, it’s still photography saturated with lovely daydreaming — in…


It feels like the final duel between the Light and the Dark side. An ecstasy of nostalgia mixed with the present-day pop-culture.

Rey is holding her blue lightsaber as a symbol of the new hope and the Resistance. She is the main source of the powerful blow-up of beautiful blue energy which is expanding further into the universe. She looks (at least in this poster) to have grown to be the stronger one and much more powerful than Kylo Ren who is (wearing his stylish helmet again) fighting her on the edge of some kind of technological ruin, probably a…


Artistic sleeve moving between vivid art-installation and an essay about the current state of our environment.

The photo of Vicente Muñoz comes from his infrared photo series called Sublimis. According to him, this project explores “the inevitable struggle of a man against nature — his desire to control and tame it through the constant thrust of urbanization.” A pink palm dominates the image, classic urban architecture is hiding behind. It looks like a slightly surrealist painting or a hyper-realistic photo, but the most important fact is how much this view into the relationship between the natural beauty and the unspectacular…

Ondrej Cizek

love — live — create

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store